دو حکم انتصاب جدید در پتروشیمی‌ مارون

محمدی مدیرعامل پتروشیمی مارون صبح امروز طی احکامی محمد حسین پهلوان را به سمت سرپرست منابع انسانی و سعید هیبت زاده را به سمت رئیس روابط عمومی پتروشیمی مارون منصوب کرد.