جلسه هماهنگی تیم فرماندهی حادثه سایت ۲ در پتروشیمی شیمی بافت برگزار شد

جلسه هماهنگی تیم فرماندهی حادثه سایت ۲ پتروشیمی شیمی بافت با حضور سید مجید جدی مشاور مدیریت بحران فرمانده ارشد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در ابتدای این جلسه که با حضور تیمICT در محل سایت ۲ (شرکت شیمی تکس آریا سابق) برگزار شد، ارجمندی مدیر مجتمع و فرمانده حادثه ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در این حوزه بر لزوم توانمند سازی و ایجاد آمادگی مطلوب در مقابله با حادثه با در نظر گرفتن شرایط فرآیندی کارخانه تأکید نمود.

سپس در ادامه  عساکره رئیسHSE و مسئول تیم عملیات سایت ۲ شرکت به تشریح مجموعه اقدامات انجام شده در موضوع آمادگی در برابر حوادث پرداخته و به رفع برخی دغدغه های سابق موجود در زمینه HSE اشاره نمود.

در پایان سید مجید جدی مشاور مدیریت بحران فرمانده ارشد منطقه ویژه پتروشیمی ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در پتروشیمی شیمی بافت ، هدف از برگزاری این جلسات و همچنین مانورها را دستیابی به آمادگی لازم جهت برآوردن اهداف فرمانده صحنه حادثه ذکر نمود و افزود: تغییر اولویت از صِرف تولید به ایجاد و پرداختن به زیر ساخت های HSE نکته قابل توجه در فعالیت این شرکت است و به درستی تیم مدیریت با انگیزه ای بالا به دنبال ایجاد شرایط مناسب در شرکت می باشد.

گفتنی است در این جلسه، نیسی پور رئیس ایمنی و آتش نشانی منطقه ویژه اقتصادی بندرماهشهر نیز دکتر جدی را همراهی نمودند .

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.