معاون وزیر نفت از پروژه بزرگ زیست محیطی پتروشیمی بندرامام بازدید کرد

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همراه هیأتی از پروژه تصفیه‌خانه مرکزی در مجتمع پتروشیمی بندرامام بازدید کرد.

در این بازدید که امروز انجام شد، بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هیات همراه از پروژه تصفیه‌خانه مرکزی، پروژه کلر آلکالی، اسکله‌ها، محل طرح واحد الفین و نیز دیگر طرح‌های در دست اقدام پتروشیمی بندرامام بازدید کرد.

طی این بازدید حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام و همچنین مدیران ارشد شرکت ضمن همراهی هیات بازدید کننده، گزارش کاملی از پیشرفت پروژه‌های مختلف شرکت ارائه کرد.

در ادامه رستمی، توضیحاتی از وضعیت فعلی واحدهای تولیدی و عملیاتی و همچنین تعمیرات اساسی صورت گرفته در واحدها ارائه کرد.

گفتنی است پروژه تصفیه‌خانه مرکزی پتروشیمی بندرامام که یکی از پروژه‌های بزرگ زیست محیطی محسوب می‌شود، در سال ۱۳۹۵ آغاز شد.