جلسه هم اندیشی کمیته تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در شرکت شیمی بافت برگزار شد

چهارمین جلسه هم اندیشی کمیته تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با حضور رئیس بهداشت شرکت  NPC، رئیس بهداشت منطقه ویژه ، رؤسای بهداشت پتروشیمی های منطقه و متخصصین طب کار صنعت نفت به میزبانی شرکت شیمی بافت برگزار شد.

بنابه گزارش ایپنا، این جلسه با هدف بررسی نتایج معاینات ادواری و چالشهای مربوط در این حوزه برگزار شد و حاضرین به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در ‌خصوص‌ موضوعات مطرح شده، پرداختند.

گفتنی است در ابتدای این جلسه بابایی مدیرمجتمع و امیری رئیس HSE شرکت شیمی بافت ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، به تلاش مستمر این شرکت درجهت ارتقاء سطح سلامت پرسنل و رعایت الزامات بهداشت حرفه ای، محیط و تغذیه و نیز انجام منظم معاینات ادواری پرسنل و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار اشاره نمودند.

همچنین در این جلسه، گزارش کاملی از اقدامات کنترل مهندسی فنی بهداشت حرفه ای در شرکت شیمی بافت ارائه گردید.