ادامه کشمکش‌ها در پتروشیمی رجال/ طبقه بندی مشاغل آری یا خیر!؟

کارگران شرکت پتروشیمی رجال طی تماس با خبرنگار‌ ما ابراز داشتند: در شرایط سخت اقتصادی و گرانی بازار نه تنها مزایای اقلیمی که شامل فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و سختی شرایط محل زندگی در فیش های حقوقی لحاظ نشده است، بلکه همچنان طرح طبقه بندی مشاغل علیرغم اعتصاب غذای سال پیش و وعده‌ی مسئولین شرکت بی نتیجه مانده است‌.

کارگران از شهیدی نیا مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی، محسن بیرانوند فرماندار ماهشهر و علی گلمرادی نماینده مجلس خواستار پیگیری و ورود جدی به موضوع شدند.

در عین حال یکی از مدیران این شرکت در تماس با یکی از رسانه ها اعلام داشته: در قانون کار منطقه ویژه اقتصادی هیچ الزامی در ارتباط با اجرای طرح طبقه بندی وجود ندارد.

مجموعه متعهد و قانون مدار پتروشیمی رجال با توجه به سیاستهای خود و الزام هیئت مدیره به ایجاد فرایند حقوق و دستمزد عادلانه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را در دستور کار منابع انسانی قرار داد.

حدود ٣ سال از ابتدای پروژه شروع و حدودا ٢ سال ازاجرای آزمایشی آن می گذرد و در سال ٩٨ طرح با اصلاحات جزءی اجرا گردیده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.