مسئول برنامه ریزی مهندسی پالایشگاه گاز ایلام عنوان کرد:

دانش و تجربه کارکنان پالایشگاه گاز ایلام، بهترین سرمایه برای تولید پایدار است

خورنا|باقر گل فر:مسئول برنامه ریزی مهندسی شرکت پالایش گاز ایلام از بهینه کاوی فرآیند استقرار مدیریت دانش این شرکت توسط مسئولان شرکت گاز استان ایلام خبر داد و گفت: دانش و تجربه کارکنان بهترین سرمایه برای تولید پایدار است که با مدیریت صحیح آن، می توان به موفقیت و کارآمدی دست یافت.


بنابه گزارش سرویس نفت و ژتروشیمی به نقل از روابط عمومی، محسن خزلی در جلسه بهینه کاوی و انتقال تجربیات استقرار مدیریت دانش که با حضور جمعی از مسئولان شرکت گاز استان در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد،

خزلی افزود: بهینه کاوی و تبادل تجربیات در خصوص اسقرار پروژه مدیریت دانش و اقدامات صورت گرفته در این واحد صنعتی در مهرماه سال جاری با حضور نمایندگان شرکت گاز استان ایلام انجام شد.

وی اظهار داشت: پالایشگاه گاز ایلام در راستای استفاده از رویکردهای نوین مدیریتی و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای تعالی سازمانی نسبت به استقرار مدیریت دانش اقدام نموده است.

مسئول برنامه ریزی مهندسی شرکت پالایش گازایلام تصریح کرد: پروژه استقرار مدیریت دانش در این شرکت با هدف نهادینه سازی مدیریت دانش در سال ۹۷ آغاز و اقدامات اساسی در راستای پیاده سازی رویکردهای مدیریت دانش شامل مستند سازی دانش خبرگان و پروژه های اجرا شده و یا در حال اجرا ، روان سازی جریان دانش و افزایش خلاقیت و نوآوری ، شناسایی دانش نهفته کارکنان و مدیران، کاهش خطاها و اشتباهات سازمانی در سطوح مختلف، غنی سازی دانش شرکت از طریق تولید دانش های حیاتی، ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران ، کاهش هزینه های یادگیری از طریق انتقال تجارب، افزایش رضایتمندی و تعهد پرسنل، بهبود مهارتهای ارتباطی کارکنان و بهبود عملکرد سازمانی صورت گرفته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.