گزارش تصویری بازدید جانشین فرماندهی سازمان پدافند غیر عامل کشور از پتروشیمی کارون

خورنا|باقر گل فر:گزارش تصویری بازدید جانشین فرماندهی سازمان پدافند غیر عامل کشور از پتروشیمی کارون