یکساله خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت پتروشیمی تندگویان در صورت های مالی یکساله سود هرسهم را ۶۳۳ریال اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت پتروشیمی تندگویان اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ را منتشر کرد. در این گزارش سود هرسهم نسبت به…