گلستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

 دومین محموله کود اوره از طریق ناوگان خطوط ریلی کشور به گلستان ارسال شد. به گزارش خبرگرازی پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از  ارسال دومین محموله کود اوره از  طریق خطوط ریلی به گلستان…
کود اوره از پتروشیمی مرودشت از طریق خطوط ریلی به گلستان ارسال شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اشاره به مقطع حساس  مصرف کود سرک  اوره وکشت بهاره و لزوم…