گروه گسترش نفت و گاز پارسیان خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری غدیر و مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در سفر به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه از مجتمع پتروشیمی پردیس و پروژه در دست احداث پتروشیمی سبز همت بازدید کردند.