کیفیت خوراک خبرخوان خوراک اتم

در تاریخ ۲۹اردیبهشت۱۳۹۹ و در راستای برنامه استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی یارانه ای، همکاران فنی به مجتمع پتروشیمی شیراز مراجعه کردند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در تاریخ ۲۹اردیبهشت۱۳۹۹ و در راستای برنامه استقرار نظام کنترل و…