کیفیت نفت‌های خام خوراک خبرخوان خوراک اتم

کیفیت نفت‌های خام متغیر بوده و بر اساس وزن مخصوص و گرانروی، آنها را به نفت‌خام سبک، متوسط، سنگین و نفت‌خام خیلی سنگین تقسیم‌بندی می‌کنند. نفت‌خام سبک با وزن مخصوص کم، به مراتب بیشتر از نفت سنگین مورد توجه است.