کود شیمیایی خوراک خبرخوان خوراک اتم

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تامین و توزیع ۵۷ هزار تن کود اوره در استان فارس خبر داد و گفت: این میزان از کود اوره توزیع شده در ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت…
ایشان همچنین افزودند مقدار کود اوره توزیع شده به ۸ استان تحت پوشش این مدیریت به شرح ذیل می باشد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛مهندس محسن نظام دوست، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی،…
در تاریخ ۲۹اردیبهشت۱۳۹۹ و در راستای برنامه استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی یارانه ای، همکاران فنی به مجتمع پتروشیمی شیراز مراجعه کردند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در تاریخ ۲۹اردیبهشت۱۳۹۹ و در راستای برنامه استقرار نظام کنترل و…
 ۵۲۵۷ تن کود شیمیایی از پتروشیمی مرودشت تأمین و توزیع شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ در سال ۱۳۹۸ با توجه به تأمین کود از مبادی، مقدار ۵۲۵۷…
در طی سال گذشته قریب ۲ هزار تُن کود شیمیایی اوره از کارخانه ھای پتروشیمی داخلی خریداری شده و به تناوب به منطقه جنوب کرمان حمل شده است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ احمد مشایخی مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان…