کود شیمیایی اوره لردگان خوراک خبرخوان خوراک اتم

با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولید محصولات پتروشیمی و کمک به خودکفایی ایران اسلامی؛ شرکت‌ پتروشیمی اوره لردگان، واقع در استان کهکلویه و بویر احمد در نظر دارد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ …