کهگیلویه خوراک خبرخوان خوراک اتم

پروژه پتروشیمی دهدشت بارهای بار مورد توجه کاندیداهای مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی، مسئولین و مدیران کل و حتی برخی از مقامات کشوری بوده و این پروژه تقریبا دست مایه ی مقاصد برخی از این مسئولین و از مهمترین…