کنترل و نظارت دولت خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد مجلس شورای اسلامی در خصوص ورود شورای رقابت به حوزه پتروشیمی،گاز، برق،نفت، موادغذایی و حمل و نقل مخالفت کرده و ابراز داشت: چرا می‌خواهید بازار را از کنترل و نظارت دولت خارج کنید.