کشف قیمت خوراک خبرخوان خوراک اتم

کشف قیمت امروز (فارس) مورد تایید ناظر بازار نبود. حجم بالای سفارشات در برخی نمادها به (مجاز محفوظ) شدن آنها انجامید. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس در توضیح علت آن گفت: هلدینگ…