کرایه و حمل خوراک خبرخوان خوراک اتم

دومین جلسه بررسی کرایه حمل و چگونگی حمل از پتروشیمی کرمانشاه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ دومین جلسه بررسی کرایه حمل و چگونگی حمل از پتروشیمی کرمانشاه در مورخ ۹۹/۰۲/۱۶ راس ساعت ۱۰:۱۵ پس از قرائیت آیاتی از…