کتاب اقتصاد پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

کتاب تخصصی اقتصاد پتروشیمی” انتخاب تکنولوژی در دنیای احاطه شده از کربن” اثر دانکن با ترجمه مهدی سیف الهی و اشکان فروتن و حمایت شرکت پتروشیمی جم توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ کتاب اقتصاد…