کارکنان پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

۶۰۰ بسته معیشتی از سوی این نهاد بین نیازمندان توزیع می شود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ ایرج گلکار، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج امام علی (ع) پتروشیمی خراسان شمالی، گفت: تعداد ۶۰۰ بسته غذایی به ارزش ریالی هر بسته ۲۵۰ هزار…