پررونق‌‌‌تر از شیمیایی‌‌‌ها خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)،افت قیمت اغلب محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی، فوب خلیج‌‌‌فارس، زمینه‌‌‌ کاهش قیمت‌های پایه در هفته پیش‌‌‌رو را مهیا کرد. بازگشایی اقتصاد چین با رفع محدودیت‌های کرونایی در این کشور باعث…