پتروشیمی و پالایشگاه ها خوراک خبرخوان خوراک اتم

کارشناس مسائل منطقه با تاکید بر ظرفیت‌های جوانان و نخبگان ایرانی، گفت: پالایشگاه از طراحی ساخت و افتتاح و پشتیبانی توسط خودباوری های جوانان ایرانی به‌وجود آمد و استاندارد جدیدی در ساخت پالایشگاه به ثبت رساند.