پتروشیمی همدان خوراک خبرخوان خوراک اتم

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: پتروشیمی همدان با اعتباری نزدیک به ۴۰۰ میلیون یورو معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری امسال بهره برداری می شود و گروه پتروشیمی مارون قرار است ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار خود را به بانک‌های همدان تزریق کند