پتروشیمی طب صنعت خوراک خبرخوان خوراک اتم

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت پتروشیمی طب صنعت ، سرپرست بیمارستان بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر منصوب شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  طب صنعت ماهشهر طی حکمی از سوی سیامک شهنی مدیرعامل شرکت پتروشیمی طب صنعت ، دکتر عباس عطایی…