پتروشیمی شیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

 شرکت پتروشیمی شیمی بافت برای نخستین بار در رینگ صادراتی بورس انرژی صادرکننده محصولات پتروشیمی شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در جریان معاملات امروز بورس انرژی در رینگ بین الملل این بورس ۲۰۰۰ تن رافینیت ۲ به قیمت…