پتروشیمی شستا خوراک خبرخوان خوراک اتم

بر ضرورت تلاش برای توسعه فروش صادراتی محصول بویژه در همسایگان غربی کشور و نیز فروش محصولات از طریق حضور موثر در مزایده‌های بین المللی تاکید شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ محمود مخدومی مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز و…