پتروشیمی الماس ماهشهر خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت پتروشیمی الماس ماهشهر اظهار امیدواری کرد که فاز اول این پروژه را در مدت سه سال به اتمام برسانند و افزود: سود خالص این پروژه سالانه ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود.