پتروشیمی ابن سینا خوراک خبرخوان خوراک اتم

همدان معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی ابن‌سینا در سال‌جاری خبر داد و گفت: به محض اینکه قرارداد زمین شرکت پتروشیمی ابن‌سینا منعقد شود، عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.