پالایشگاه نفت خلیج‌فارس خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل اسبق پالایشگاه نفت خلیج‌فارس گفت: وقتی ما مواد اولیه پتروشیمی را به کشورهای دیگر می‌فروشیم و خودمان مواد فرآوری شده را با چند برابر قیمت از همان کشورها وارد می‌کنیم، این روند مخرب صادرات انرژی مجازی به ضرر کشور است و منافع ما را به خطر می‌اندازد.