پارک علم و فناوری خوراک خبرخوان خوراک اتم

هیئتی از چین به منظور بررسی شرایط فنی و زیرساخت های موجود، جهت احداث کارخانه تولید دی سولفید کربن، با مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و جمعی از مسئولین سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر دیدار و گفتگو کردند.