هند خوراک خبرخوان خوراک اتم

هند برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در شرایط شیوع ویروس کرونا برای واردات محصولات پتروشیمی به این کشور ۱۵ درصد تعرفه با عنوان «تعرفه کووید» وضع کرد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ هند به‌منظور حمایت از صنایع داخلی این کشور…
دولت هند از هفته آینده به‌ منظور حمایت از صنایع داخلی بر بعضی از محصولات پتروشیمی وارداتی مخصوص مقابله با ویروس کرونا ۱۵ درصد تعرفه می‌بندد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ دولت هند با هدف حمایت از صنایع داخلی که…