هلدینگ خلیج فارس از پتروشیمی بندرامام خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در صدر هیأتی متشکل از مدیران و کارشناسان هلدینگ با حضور در شرکت پتروشیمی بندرامام با مدیران این مجتمع پتروشیمی گفتگو و در جریان آخرین اقدامات و طرح‌های شرکت قرار گرفتند.