نقشه راه صنعت پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر اچ‌اس‌ائی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه هم‌اکنون در ۴۵ درصد شرکت‌های پتروشیمی کشور سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) مستقر شده و یا در حال استقرار است، گفت: براساس نقشه راه صنعت پتروشیمی، این سیستم در پنج سال آینده در ۸۰ درصد و در سال ۱۴۱۲ در ۱۰۰ درصد صنعت پتروشیمی مستقر می‌شود.