نرخ محصولات پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

نرخ ارز مبنا در تعیین نرخ محصولات پتروشیمی برای دومین بار در ۱۴۰۲ تغییر کرده و ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شد. فعالان اقتصادی با انتقاد از بی ثباتی در سیاست گذاری ها، نسبت به تبعات رانتی این تصمیم هشدار دادند.