نرخ ارز حاصل از صادرات خوراک خبرخوان خوراک اتم

محمودرضا الهی‌فرد گفت: با توجه به نرخ ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، نرخ کنونی ۵ هزار تومان برای خوراک پتروشیمی‌ها معقول و منطقی است. افزایش نرخ سوخت و خوراک در صورتی توجیه دارد که خرید ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها نیز به نرخ واقعی انجام شود.