میعانات گازی خوراک خبرخوان خوراک اتم

همزمان با افزایش تولید گاز، پتروشیمی‌ها خود را آماده استفاده از سبد متنوعی از انواع خوراک‌های گازی می‌کنند که این سبد می‌تواند باعث تحول جدیدی درتولید محصولات جدید پلیمری وپتروشیمی در تحریم شود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ یکی از بزرگترین…