مواد ضدعفونی خوراک خبرخوان خوراک اتم

 در پی شیوع ویروس کرونا، شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پس از تشکیل نشست‌های کارشناسی برای مقابله با این ویروس فعالیت‌های خود را آغاز کرد و شرکت‌های پتروشیمی در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند. به گزارش خبرگزاری…