مهر سیلاب خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر ضرورت اجرای پروژه‌های هدایت آب‌های سطحی برای مهار سیلاب تأکید کرد و گفت: کانال‌های مهار سیلاب در سایت ۲ پتروشیمی‌ها باید ساماندهی شود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ سیدپیروز موسوی  مدیر شرایط…