معضلات شهری خوراک خبرخوان خوراک اتم

با توجه به درآمدی که شرکت‌های نفت و پتروشیمی در بندرماهشهر داشته توجهی به معضلات شهری ندارند‌. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر گفت: با توجه به درآمدی که شرکت‌های نفت و پتروشیمی در بندرماهشهر داشته توجهی…