معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: بیش از 100 طرح پتروشیمی در صنعت پتروشیمی تعریف شده است که پیش بینی می شود تا 10 سال آینده یعنی پایان برنامه هشتم توسعه اجرایی شوند که قابلیت جذب حدود 70 میلیارد سرمایه را دارند و با اجرایی شدن انها ظرفیت صنعت پتروشیمی به دو برابر وضعیت فعلی خواهد رسید.