معارفه امین معاوی خوراک خبرخوان خوراک اتم

جلسه توديع و معارفه مديرعامل باشگاه ورزشی پتروشيمی بندر امام با حضور حميدرضا رستمی مديرعامل شركت سهامی پتروشيمی بندر امام، اعضای هيئت مديره باشگاه ورزشی پتروشيمی بندر امام و همچنين كادر فنی و بازيكنان تيم بسكتبال پتروشيمی بندر امام در ساختمان مركزی شركت برگزار شد.