مدیر بازاریابی و فروش خوراک خبرخوان خوراک اتم

باحکم محمدرضا سعیدی، حسن حدیدی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه لینکشوپینگ سوئد به عنوان سرپرست بازازیابی و فروش پتروشیمی جم منصوب شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ حدیدی دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA ازدانشگاه لینکشوپینگ سوئد باگرایش بازارمحصول است….
سید ابراهیم سقایی مدیر عامل سابق تاپکو و مدیر فروش بازاریابی شرکت پتروشیمی جم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، عضو هیئت مدیره پتروشیمی جم شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ عضو جدید هیئت مدیره پتروشیمی جم…