محموله کانتینری کودمایع خوراک خبرخوان خوراک اتم

نخستین محموله کانتینری کود مایع از فراورده‌های پتروشیمی شیراز در ایستگاه راه آهن مرودشت بارگیری شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ انصاری مدیرکل راه آهن فارس گفت: در راستای جذب و انتقال حداکثری بار‌های ریل پسند، نخستین محموله کانتینری کود…