محلول ضدعفونی خوراک خبرخوان خوراک اتم

 اکنون روزانه بیش از ۱۰ هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده توسط شرکت دانش بنیان پژوهشگاه پلیمر تولید می‌شود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ مرتضی احسانی مدیر مرکز رشد و فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران گفت: مراکز رشد پژوهشگاه پلیمر…