محصولات بالا دستی خوراک خبرخوان خوراک اتم

قیمت گاز طبیعی ۲۵ درصد در بازارهای جهانی سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ محصولات بالادست پتروشیمی که حجم بالای تولید دارند، با قیمت نفت بسیار همبستگی دارند لذا به اندازه کاهش قیمت نفت افت کرده اند. محصولات پایین…