مجمع عمومی فوق العاده خوراک خبرخوان خوراک اتم

بدین وسیله از کلیه سهامداران،وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 برگراز می گردد،حضور بهم رسانند.
در مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌ پتروشیمی پارس که در سالن کنفرانس این شرکت به ریاست مهندس رحیمیان سرای به عنوان رئیس مجمع برگزار شد، پنج عضو حقوقی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.