مجتبی شریفی خوراک خبرخوان خوراک اتم

 جلسه  تکریم و معارفه سرپرست جدید روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ جلسه  تکریم و معارفه سرپرست جدید روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی با حضور اعضای…