لباس بیمارستانی خوراک خبرخوان خوراک اتم

پلی‌پروپیلن مورد نیاز برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دست لباس بیمارستانی رایگان تامین می شود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی کشور گفت: باهدف کمک به کادر درمان کشور که در…