فروش کاتالیست خوراک خبرخوان خوراک اتم

تیم تحقیقاتی یکی از شرکت‌های فناور به دانش فنی تولید ۳ نوع نانو کاتالیست برای جداسازی ترکیبات خورنده همراه فرآورده‌های نفتی دست یافتند و در حال حاضر در برخی از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخل کشور کاربردی شده است. به گزارش…
یک شرکت صنعتی کاتالیست تیتانیا حاوی نانوذرات برای بازیابی سولفور تولید و به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخل کشور عرضه کرده است. این کاتالیست‌های نانو مانع از خروج ارز از کشور شده است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛مدیر…