فروش محصولات پتروشیمی ایران خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران از برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و فروش شرکت پلیمر آریاساسول در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: یک میلیون و ۱۹۱ هزار تن فروش محصول برای امسال برآورد شده که رکورد فروش ادوار این شرکت شکسته خواهد شد.